Home / Fotowoltaika

Fotowoltaika

Fotowoltaika to inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy krystaliczny. Panele cienkowarstwowe (CIGS) powstają przez napylenie cienkiej warstwy miedzi, indu, galu, selenu na powierzchnię szkła lub plastiku i dodaniu elektrod. Choć pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97W to maksymalizuje się uzyskane efekty, łącząc ogniwa w moduły fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne mogą zapewnić około 1000 kWh energii elektrycznej w skali roku z 1kWp mocy instalacji fotowoltaicznej przy optymalnym ukierunkowaniu modułów, czyli, w przypadku zużycia rocznego 5000 kWh oraz po uwzględnieniu systemu upustów, potrzebna jest instalacja o mocy przynajmniej 6kWp.

„Panele fotowoltaiczne” Panele Fotowoltaiczne przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Ilość potrzebnych paneli słonecznych zależy od tego jakie jest zapotrzebowanie na energię w Twoim gospodarstwie domowym. W ten sposób wyznacza się maksymalną moc systemu, której nie opłaca się przekraczać ze względu na aktualnie obowiązujące rozliczenia energii odprowadzonej do sieci.

Panele można zainstalować na dachu budynku lub na gruncie. Typowy moduł fotowoltaiczny ma około 1,7 metra długości i około 1 metr szerokości. Dlatego przed przystąpieniem do instalacji konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu technicznego, którego celem jest dobranie optymalnej lokalizacji i rozłożenia paneli. Inwerter (falownik)” Inwerter przekształca prąd stały (produkowany przez panele) na prąd zmienny, czyli taki jakiego potrzebujemy do zasilania urządzeń elektrycznych w naszym domu.

Wygenerowany w ten sposób prąd zmienny jest wprowadzany do instalacji elektrycznej, dzięki czemu możemy z niego korzystać bezpośrednio, natomiast jego niewykorzystany nadmiar jest wysyłany do sieci. Ilość prądu wpuszczonego do sieci jest zliczana przez specjalny dwukierunkowy licznik montowany przez operatora sieci energetycznej.

Wszystkie inwertery posiadają moduł wi-fi, który umożliwia podłączenie instalacji do sieci internetowej oraz obserwowanie uzysków z instalacji na stronie www lub specjalnej aplikacji na telefon.

Fotowoltaika składa się głównie z modułów fotowoltaicznych i inwertera (falownik). Moduł (panel) fotowoltaiczny zbudowany jest z połączonych szeregowo, zabezpieczonych i umieszczonych w obudowie ogniw fotowoltaicznych wytwarzanych z mono lub polikrystalicznego krzemu, który dzięki efektowi fotoelektrycznemu przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Dzięki pracy inwertera prąd stały przekształcany jest na prąd przemienny taki, jaki jest w gniazdkach. Tak wyprodukowany prąd może być używany na bieżąco, rozliczany ze sprzedawcą energii elektrycznej w systemie opustów lub magazynowany.

Profesjonalny montaż zawsze odbywa się w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia oraz dokumentacją techniczną. Przed przystąpieniem do montażu paneli, nasi eksperci rzetelnie przeprowadzą audyt fotowoltaiczny, co pozwoli zagwarantować, że instalacja spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa i będzie w pełni efektywna. Podczas audytu fotowoltaicznego:

 • ustalimy zapotrzebowanie na prąd i na tej podstawie dobierzemy odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej,
 • ocenimy możliwości montażowe i zaproponujemy dedykowany system montażowy,
 • zweryfikujemy stopień zacienienia dachu lub gruntu,
 • kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dokumentacji pozwalającej na podłączenie instalacji do Zakładu Energetycznego oraz otrzymanie dofinansowania po wykonanym montażu.

Informacje zebrane podczas audytu fotowoltaicznego służą nam do przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej. Montaż paneli fotowoltaicznych na podstawie takiego projektu umożliwi Inwestorowi osiągnięcie maksymalnej wydajności a tym samym zapewni szybki zwrot inwestycji.

To jednak nie wszystko! Oprócz bezpłatnego audytu oferujemy:

 • projekt w cenie instalacji – od projektanta z uprawnieniami budowlanymi i elektrycznymi
 • najlepsze finansowanie – umowa i pomoc w jego uzyskaniu
 • profesjonalny montaż – oraz bezpłatny monitoring instalacji
 • pomoc w przyłączeniu instalacji do sieci i wymiana licznika
 • dofinansowanie z Programu „Mój Prąd”
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu ulgi termomodernizacyjnej

Panele fotowoltaiczne montujemy na dachu lub gruncie – w zależności od warunków technicznych i stopnia nasłonecznienia występujących na terenie gospodarstwa domowego klienta. Przed montażem dostarczamy elementy instalacji fotowoltaicznej, a w umówionym dniu montażu nasz zespół monterski przystępuje do pracy. Dzięki profesjonalizmowi naszych monterów, cały proces przebiega bez zakłócania spokoju mieszkańców domu. Montaż instalacji fotowoltaicznej składa się z kilku etapów. Są to:

 • zamocowanie konstrukcji montażowej,
 • odpowiednie przygotowanie trasy kablowej, którą zostanie poprowadzone połączenie pomiędzy polem modułów a rozdzielnicą i inwerterem,
 • ułożenie oraz połączenie paneli fotowoltaicznych,
 • połączenie inwertera z ogniwami fotowoltaicznymi,
 • konfiguracja inwertera z siecią WiFi klienta pozwalającą na bieżące monitorowanie instalacji,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych.

Założenia:

 • całkowita cena inwestycji: 25 tysięcy złotych,
 • wzrost ceny prądu w skali roku: 10 procent,
 • spadek efektywności instalacji fotowoltaicznej w skali roku: 0,8%,
 • za 1 kWh, którą oddajesz do sieci, otrzymujesz z powrotem 0,8 kWh (dane zgodnie z obecnie obowiązującym systemem opustów),
 • twoja instalacja o mocy 5,1 kWp powinna produkować ok. 5 100 kWh w skali roku.

W tym wariancie inwestycja powinna zwrócić się w 100% po 5-7 latach.

Kontynuujmy przykład z poprzedniego akapitu: instalacja o mocy 5,1 kWp oraz całkowity koszt na poziomie 25 tysięcy złotych. W tym wypadku od kosztów inwestycji można odliczyć:

 • Dofinansowanie z Programu „Mój Prąd” z naboru z I połowy 2021 r. lub z Programu „Czyste Powietrze”,
 • Ulgę podatkową: ok. 3 500 zł,
 • Koszt inwestycji po odjęciu od niego dotacji, a także ulgi podatkowej: 16 500 zł.

W tym wariancie inwestycja w instalację fotowoltaiczną powinna zwrócić się już w przeciągu 5-5,5 roku. Warto jednak pamiętać, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” (w przypadku dotacji „Mój Prąd” też do tej pory nie było to możliwe) nie może być łączona np. z dotacjami unijnymi lub gminnymi oraz moc instalacji nie może być większa niż 10kW.

ULTRA LEKKIE ELASTYCZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE – 70% lżejsze niż zwykłe o tej samej mocy – Elastyczne opatentowane materiały – Estetyczna konstrukcja modułu, brak efektu odblasków, ryzyko mikropęknięć „0”. – Oryginalna konstrukcja, dzięki czemu jest znacznie tańsza w transporcie i montażu. – Personalizacja dla różnych senatorów, wysoka wartość dodana. – Doskonała wydajność przy niskim natężeniu promieniowania, zwiększa wytwarzanie energii w słabym oświetleniu takich jak poranki, wieczory i pochmurne dni.